Billig Ulykkesforsikring

Ulykke Og Sundhed

Billig Ulykkesforsikring

Leder du efter en billig ulykkesforsikring? Hos Forsikringsskift.dk hjælper vi dig med netop dette! Læs mere om ulykkesforsikring og vores service lige her.

Billig Ulykkesforsikring

Hvad er en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring dækker, hvis nogen eller noget skader din person. Fx. vil din ulykkesforsikring dække, hvis du bliver udsat for en varig skade eller omkommer i en ulykke. Det kan være en meget god idé at udforske markedet inden for ulykkesforsikring, da dækning, priser osv. kan variere meget fra selskab til selskab. Forneden kan du læse mere om ulykkesforsikring, og om hvordan du finder en billig ulykkesforsikring gennem Forsikringsskift.dk. 

 

Sådan får man en billig ulykkesforsikring 

Ulykkesforsikring er en meget populær forsikring, som kan findes hos alle forsikringsselskaber, hvilket gør det besværligt at finde den bedste pris og dækning til dine forsikringsbehov. Forsikringsskift gør processen nemmere for dig, ved at finde 3 forsikringstilbud til dig. Du skal blot udfylde vores lynformular med spørgsmål til dine forsikringsbehov. Herefter vil forsikringsselskaberne komme med deres bedste forsikringstilbud med udgangspunkt i dine kriterier. Dette er en helt gratis og uforpligtende service, hvor hele 90% af vores brugere finder store besparelser i deres forsikringer. Idet forsikringsselskaberne befinder sig i en direkte konkurrence med hinanden, vil du blive præsenteret med skarpe priser i form af 3 forsikringstilbud specifikt lavet til dig og dine forsikringsbehov. 

Eftersom ulykkesforsikringer kan være forskellige fra selskab til selskab, er den billigste forsikring nødvendigvis ikke den bedste for dine behov. Husk derfor altid at gennemgå både dækning og priser.  

 

Hvad dækker en ulykkesforsikring? 

En billig ulykkesforsikring dækker over personskader i forbindelse med ulykker. Forsikringen vil derfor dække dine skader, hvis du havner i en bilulykke eller kommer til skade på anden vis. 

I forhold til erstatning, så vil en ulykke med døden til følge eller 100% invaliditet, medføre at hele forsikringssummen bliver udbetalt til dig eller de efterladte. Det kan også forekomme, at du får en mindre del af forsikringssummen udbetalt, hvis du har varige mén efter ulykken. Her vil læger bestemme din méngrad, hvortil du modtage erstatning tilsvarende den procentsats for, hvor invaliderende skaden er. Procentsatsen for din skade bestemmer den procentdel af forsikringssummen som bliver udbetalt. Dette vil sige, at hvis du har en ulykkesforsikring på 1.000.000 kr., så vil en méngrad på 30%, betyde at forsikringsselskaber skal betale 300.000 kr. i erstatning. 

Hos nogle forsikringsselskaber vil en billig ulykkesforsikring også inkludere behandling hos fysioteraput, kiropraktor, tandlæge eller genoptræning. Oftest vil forsikringsselskab have en begrænsning for meget vil dække i behandlinger årligt. 

 

Hvad er et varigt mén? 

Et varigt mén betyder, at din ulykke har forårsaget skade, som i et vist omfang, kommer til at påvirke dig resten af livet. Hvis du har varige mén efter en ulykke, vil en læge fastslå din méngrad, hvilket kommer til at have betydning for erstatningskrav.   

 

Ulykkesforsikring til børn

Vidste du, at dine børn skal have deres egen ulykkesforsikring? Du kan opleve, at nogle forsikringsselskaber inluderer børn under 1 år i deres forældre ulykkesforsikring. Efter barnets første leveår, skal de dækkes af deres egen børneulykkesforsikring, som dækkes dem frem til deres 18 års fødselsdag. 

Trods for afskaffelse af den kollektive ulykkesforsikring for børn i institutioner og skoler, vil du stadig få hjælp af det offentlige i tilfælde af dit barn kommer til skade i skolens eller institutionens varetægt. Her vil det offentlige betale for udgifter fra behandlinger og andre hjælpemidler, herunder speciel indretning af boligen, kørestol osv. Hvis dit barn bliver udsat for en ulykke, kan der også forekomme tabt arbejdsfortjeneste, da situationen måske kræver mere tid i hjemmet med barnet. Såfremt du ikke kan komme på arbejde pga. situationen med dit, vil det kommunale også dække din tabte arbejdsfortjeneste og ikke din ulykkesforsikring. 

Trods for dit barn egentlig er godt sikret gennem det offentlige, så vil det stadig være en god idé, at få tegnet en børneulykkesforsikring, da de kan rådgive dig og familien gennem forløbet. Det er stadig muligt at få en billig ulykkesforsikring! Du kan starte med at undersøge markedet ved at gå ind på Forsikringsskift.dk, hvor du kan få 3 forsikringstilbud helt gratis og uforpligtende. Med disse 3 forsikringstilbud 

 

Hvordan udregnes prisen for en ulykkesforsikring? 

Ved udregning af pris på din ulykkesforsikring, er der flere faktorer som har indflydelse. Man vil blandt andet inkludere forsikringssummens størrelse i overvejelserne, da en højere sum normalt vil medføre en højere pris. Ligeledes har ulykkesforsikringens dækning også betydning - ønsker du en udvidet dækning? 

Prisen afhænger også af, om du ønsker erstatning ved en méngrad på 5% eller først ved en højere grad. Til sidst kommer spørgsmålet, om du ønsker at være dækket døgnet rundt eller udelukkende i din fritid. Ved valg af heltidsforsikring, kommer erhverv til at spille en rolle for prisen, da nogle erhverv kan have større risiko for skader end andre. Fx. lagerarbejdere har større risiko for at komme til skade end kontorarbejdere, hvorfor prisen på en lagerarbejders ulykkesforsikring vil være højere. 

 

Heltids- eller fritidsulykkesforsikring 

Som nævnt, kan du både få en ulykkesforsikring, som dækker dig i fritiden og en som dækker døgnet rundt. Hvis du ønsker en fritidsulykkesforsikring, skal du også være dækket af en arbejdsskade forsikring i minimum 30 timer om ugen. En fuldtidsulykkesforsikring vil dække dig døgnet rundt, hvorfor denne forsikring vil være meget relevant for studerende, selvstændige eller ledige, som ikke er dækket gennem deres arbejde. Hvis du allerede er dækket af en arbejdsskadeforsikring, kan du stadig tegne en heltidsulykkesforsikring, hvilket faktisk giver dig mulighed for erstatning gennem ulykkesforsikringer fra flere forsikringsselskaber.  

 

Vær opmærksom på ændringer i dit liv

Man skal altid være opmærksom på ændringer i dit liv, idet ændringer kan have indflydelse på dine forsikringer. Når du kommer i en alder af 60 til 70 år, skal du holde øje med din ulykkesforsikring, da betingelser for sikringen kan ændre sig i forbindelse med din alder. Ligeledes kan en ændringer i erhverv også have indflydelse på din forsikring, hvorfor du altid bør holde dit forsikringsselskab opdateret, hvis du får nyt arbejde. 

Kom nogle af ændringer i forkøbet med 3 forsikringstilbud hos Forsikringsskift.dk. Skal overblik over pris og dækning på forsikringsmarkedet - måske kan du spare penge eller opnå bedre dækning ved at skifte selskab. 

 

Udvidet dækning til ulykkesforsikring  

Det er ofte muligt, at udvide ens ulykkesforsikring hos forsikringsselskaberne. Det gør man typisk, hvis man deltager i aktiviteter, som anses for at mere risikofyldte.

 

Motorcykel, scooter eller knallert 45

 • Motorcykler og andre tohjulede køretøjer betragtes som særligt risikofyldt, hvorfor der ofte optræder begrænsning i en normal ulykkesforsikring. Tag derfor kontakt til dit selskab, og forhør dig om udvidet dækning. 

Farlig sport 

 • Der er særlige sportsgrene, som falder under kategorien ‘farlig sport’ og er derfor ikke en del af din ulykkesforsikring. Hvis du dyrker sportsgrene, såsom boksning eller motorsport, skal der tegnes udvidet dækning. 

Tandskade

 • Tyggeskader er ofte ikke dækket af ulykkesforsikring. Med en udvidet dækning til dine tænder, har du forsikret dig selv, hvis der opstår tandskader, mens du tygger.

Dobbelterstatning

 • Hos nogle forsikringsselskaber er det muligt, at tegne en dobbelterstatning. Men dette tilvalg, kan du få fordoblet dit erstatningskrav, hvis du oplever méngrad på over 30%. Med en dobbelterstatning vil en méngrad på 30%, sikre at du får 60% af forsikringssummen udbetalt. Hvis du har en forsikringssum på 1.000.000, svarer det til at du får 600.000 frem for 300.000. 

 

Brugerne på Forsikringsskift.dk sparer typisk flest penge på deres bilforsikring.

Vælg forsikringer
 • Bil
 • Indbo
 • Ulykke & Sundhed
 • Hus
 • Rejse
 • MC & knallert
 • Fritidshus
 • Ejerskifte
 • Båd
 • Camping
 • Liv
 • Dyr